Luku 1.1 (Saksan kielioppi)

Oikeinkirjoitussääntöjä

Näitä kirjaimia tarvitset saksan kielessä ja tämän kieliopin harjoituksissa: 

ß [εst’tsεt]

ü

Ü

Selvitä miten saat kyseiset merkit omalta koneeltasi. 

Windows-tietokoneiden käyttäjät voivat käyttää seuraavia koodeja:

ß = Alt 0223

ü = Alt 0252

Ü = Alt 0220

iPadilla voit lisätä saksalaisen näppäimistön komennolla: 

Asetukset >Yleiset > Näppäimistöt > Lisää uusi näppäimistö.

Pidä mielessä

ss-kirjaimia käytetään lyhyen vokaalin jälkeen.

ssen, muss, dass, der Fluss

ß-kirjainta käytetään vain pieninä kirjaimina pitkän vokaalin (pitkänä ääntyvän) tai diftongin (ei, eu, au, äu) jälkeen.

der Fußball

groß, der Fußball, außerdem (sitä paitsi), der Fleiß (ahkeruus)

Äänne ch kirjoitetaan päätteessä -lich ja muissa tapauksissa -ig

freundlich

traurig, wenig

Yhdyssanoissa voi olla kolme samaa konsonanttia peräkkäin.

Schiff + Fahrt = die Schifffahrt

Substantiivit kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

das Buch, die Sonne

Ich arbeite bei einer deutschen Firma.

Kielet kirjoitetaan isolla.

Ich spreche Deutsch.

Adjektiivina kielet (esim. deutsch) kirjoitetaan pienellä.

Ich arbeite bei einer deutschen Firma.

Yhdistelmä substantiivi + verbi kirjoitetaan erikseen.

Fahrrad fahren

Yhdistelmä verbi + verbi kirjoitetaan erikseen.

kennen lernen, spazieren gehen

Vuorokauden aikaa ilmaisevat ajanmääreet kirjoitetaan isolla seuraavissa yhdistelmissä:

heute Abend, morgen Vormittag, gestern Nachmittag

Verbeistä

Infinitiivi

Infinitiivi on verbin perusmuoto. Se on verbin ns. "sanakirjamuoto".

lieben, fahren, segeln

Ich liebe dich. Ich helfe dir.

Vartalo

Verbin vartalo saadaan, kun verbin  ​lopusta otetaan pois -en/-n -pääte.

 lieb/en, fahr/en, segel/n

Persoonapääte

Persoonapääte on persoonan/tekijän mukainen verbin pääte.

 ich liebe, du liebst, er liebt

Predikaattiverbi

Predikaattiverbi on lauseen verbi, joka taipuu tekijän mukaan.

Ich liebe dich. 

Er segelt gern. 

Die Schule ist groß. 

Die Katzen sind lustig.

Lauseessa voi olla useampia verbejä.

Ich kann nicht kommen

Kann on predikaattiverbi (taipuu persoonan/tekijän ich mukaisesti). Kommen on lauseen pääverbi eli se kertoo, mistä tekemisestä on kyse.

Yhdysverbit

Saksassa on sekä eriäviä että kiinteitä yhdysverbejä.

Ich rufe dich an. (eriävä yhdysverbi: an/rufen)

Wir übersetzen diesen Text. (kiinteä yhdysverbi: übersetzen)

Katso lisää yhdysverbeistä.

Partisiipin perfekti

Partisiipin perfekti on verbin "viimeinen muoto", kun verbiä taivutetaan eri aikamuodoissa.

lieben, liebt, liebte, hat geliebt

fahren, fährt, fuhr, hat gefahren

Apuverbi

Esimerkiksi perfektin muodostamiseen tarvitaan apuverbi. Saksassa apuverbi voi olla joko sein tai haben.

Ich habe geliebt.

Ich bin gefahren.

Modaaliapuverbi

Modaaliapuverbi kertoo, miten tekijä suhtautuu tekemiseen – saako, osaako vai haluaako hän tehdä jotakin.

Saksan modaaliapuverbit ovat: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen.

Transitiivinen verbi

Transitiivinen verbi voi saada suoran akkusatiiviobjektin.

 Ich liebe dich.

Intransitiivinen verbi

Intransitiivinen verbi ei voi saada akkusatiiviobjektia.

Ich helfe dir. 

Ich warte auf dich.

Säännölliset ja epäsäännölliset verbit

Säännöllinen (heikko) verbi

Säännöllinen verbi taipuu säännöllisesti sekä preesensissä että muissa aikamuodoissa

lieben, liebt, liebte, hat geliebt

Perfektissä verbimuoto (= partisiipin perfekti) saa päätteen -t.

Vahva verbi

Vahva verbi saa vokaalinmuutoksen preesensin yksikön 2. ja 3. persoonamuodossa.

Ich fahre, du fährst, er fährt.

ich fahre, du fährst, er fährt

Imperfektissä tulee vokaalimuutos. Yksikön 1. ja 3. persoonamuoto ovat päätteettömiä ja samannäköisiä.

 ich fuhr, du fuhrst, er fuhr

Perfektimuodot sinun pitää opetella ulkoa: ist gefahren. Perfektissä verbimuoto (= partisiipin perfekti) saa päätteen -en.

Epäsäännöllinen verbi

Epäsäännöllinen verbi taipuu preesensissä useimmiten kuten säännöllinen (heikko) verbi. (Vrt. wissen ja modaaliapuverbit.)

Epäsäännöllisillä verbeillä on heikkojen verbien päätteet (imperfektissä -te, partisiipin perfektissä ge + vartalo + t), mutta vahvojen verbien tapaan ne täytyy opetella ulkoa, koska verbin vartalo muuttuu.

denken, denkt, dachte, hat gedacht

Tässä kieliopissa verbit jaetaan säännöllisiin ja epäsäännöllisiin verbeihin. Epäsäännöllisten verbien yhteydessä käsitellään sekä vahvoja että epäsäännöllisiä heikkoja verbejä.

Verbien aikamuodot

Verbien aikamuodot

Infinitiivi

Preesens

Imperfekti

Perfekti

Pluskvamperfekti

säännöllinen verbi

machen

er macht

er machte

er hat gemacht

er hatte gemacht

epäsäännöllinen verbi

kommen

er kommt

er kam

er ist gekommen

er war gekommen

verbi, jossa painoton etutavu

besuchen

er besucht

er besuchte

er hat besucht

er hatte besucht

eriävä yhdysverbi

ein/kaufen

er kauft ein

er kaufte ein

er hat eingekauft

er hatte eingekauft

Substantiiveista

Saksan substantiiveilla on kolme sukua: ne voivat olla maskuliineja, neutreja tai feminiinejä.

Maskuliineja ovat der-sanat (der Hund).

Neutreja ovat das-sanat (das Haus).

Feminiinejä ovat die-sanat (die Schule).

der Hund, das Haus, die Schule

Lauseenjäsenet

Morgen gehe ich ins Kino. Morgen on adverbi, ich on subjekti.

Subjekti on lauseen tekijä.

Ich gehe ins Kino. 
​Minä menen elokuviin.

Objekti on tekemisen kohde. Se, mitä näet, ostat, luet, haluat, omistat, kirjoitat tai esimerkiksi kuulet, on tekemisen kohde.

Ich liebe dich.
​Minä rakastan sinua.

Ich sehe einen Hund.
​Minä näen koiran.

Du schreibst eine E-Mail.
​Sinä kirjoitat sähköpostiviestin.

Predikatiivi on adjektiivi tai substantiivi, joka on lauseessa olla-verbin jälkeen.

Du bist mein Freund.
​Sinä olet minun ystäväni.

Adverbi on ajan tai paikan määre.

Morgen gehe ich ins Kino.
​Huomenna menen elokuviin.

Adjektiivit

Adjektiiviattribuutti on substantiivin edessä.

Eine schwarze Katze

eine schwarze Katze
musta kissa

Predikatiivina adjektiivi on esim. olla-verbin jälkeen.

Die Katze ist schwarz.
​Kissa on musta.

Odota