Oppimateriaali (Saksan kielioppi)

Saksan Kielioppi

Tekijät
Katrina Vartiainen, Eveliina Hytönen, Susanne Petersen & Hanna Savolainen
Tehtäväkokoelman tekijät
Katrina Vartiainen, Eveliina Hytönen, Susanne Petersen & Hanna Savolainen
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 59 lukua ja 254 tehtävää, joista 235 sijaitsee kirjan luvuissa ja 19 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Katrina Vartiainen, Eveliina Hytönen, Susanne Petersen & Hanna Savolainen
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Katrina Vartiainen, Eveliina Hytönen, Susanne Petersen & Hanna Savolainen
 • Aine
  Saksa
 • Luokka
  Lukio
 • Kurssi
  Saksan kielioppi
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Termejä ja käsitteitä

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Termejä ja käsitteitä
Tutustu ilmaiseksi!

2. Substantiivit ja sanojen johtaminen

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Substantiivin suku ja monikko
2.2. Sanojen johtaminen

3. Maantieteelliset nimet

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Maantieteelliset nimet
3.2. Maat, kansallisuudet ja kielet

4. Sijamuodot

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Sijamuodot
4.2. Nominatiivi
4.3. Akkusatiivi
4.4. Datiivi
4.5. Genetiivi
4.6. Yhteenvetotaulukot
4.7. Heikot maskuliinit

5. Verbien aikamuodot

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Verbien aikamuodot
5.2. Preesens
5.3. Imperfekti
5.4. Perfekti
5.5. Pluskvamperfekti
5.6. Futuuri
5.7. Saksan ja suomen aikamuotojen eroja
5.8. Epäsäännölliset verbit ja modaaliapuverbit ja niiden johdannaisia

6. Verbien modukset

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Verbien modukset (tapaluokat)
6.2. Konditionaali ja konjunktiivi
6.3. Imperatiivi
6.4. Potentiaali

7. Muuta verbeistä

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Muuta verbeistä
7.2. Refleksiiviverbit
7.3. Modaaliapuverbit
7.4. Infinitiivi ja zu
7.5. Infinitiivirakenteet
7.6. Werden-verbi
7.7. Verbien rektiot
7.8. Kaksoisinfinitiivi
7.9. Yhdysverbit
7.10. Verbien etuliitteet
7.11. Passiivi

8. Pronominit

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Pronominit
8.2. Persoonapronominit
8.3. Omistuspronominit
8.4. Refleksiivipronominit
8.5. Relatiivipronominit
8.6. Interrogatiivipronominit
8.7. Pronominaaliadverbit
8.8. Man-rakenne
8.9. Es-pronomini
8.10. Muita pronomineja

9. Prepositiot

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Prepositiot

10. Partisiipit

Kirjanmerkki
Luku
10.1. Partisiipit

11. Adjektiivit

Kirjanmerkki
Luku
11.1. Adjektiivit
11.2. Adjektiivin taivutus
11.3. Adjektiivin vertailu
11.4. Substantivoidut adjektiivit
11.5. Adjektiivien rektiot

12. Adverbit

Kirjanmerkki
Luku
12.1. Adverbit

13. Muut sanaluokat

Kirjanmerkki
Luku
13.1. Kieltosanat
13.2. Konjunktiot
13.3. Kysymyssanat
13.4. Lukusanat

14. Sanajärjestys

Kirjanmerkki
Luku
14.1. Sanajärjestys

15. Liitteet

Kirjanmerkki
Luku
15.1. Opettajalle
Odota