Luku 1.2 (Englannin kielioppi)

Sanaluokat

Onko jotain unohtunut? Jos olet epävarma, kertaa kieliopilliset nimitykset tästä. On helpompi hahmottaa englannin rakenteita, kun on hallussa keskeiset termit.

Sanojen ryhmittely

Verbi

Verbi ilmaisee tekemistä tai tapahtumista.

 • Pääverbi kertoo, mistä tekemisestä on kyse: esim. sleep, go, happen.
 • Apuverbiä (be, have, do) tarvitaan muodostamaan eri aikamuotoja sekä kielto- ja kysymyslauseita.
 • Vaillinainen apuverbi (can, may, must, will...) antaa tekemiselle jonkin sävyn, esimerkiksi mahdollisuus, todennäköisyys, pakko.

Substantiivi

Substantiivi on nimisana, jolla kuvataan ihmisiä, esineitä ja asioita: esim. mother, school, health, Africa.

Pronomini

Pronomini on substantiivin tilalla käytetty pikkusana: esim. you, me, his, everybody, some, it.

 • Persoonapronomini viittaa henkilöihin tai asioihin: we, us, he, him, they, them.
 • Possessiivipronomini on persoonapronominin omistusmuoto: our, his, their, mine, hers (possess = omistaa, possession = omistus).
 • Refleksiivipronomini vastaa suomen itse-sanaa: myself, yourself, themselves (reflection = heijastuma, peilikuva).
 • Demonstratiivipronomini osoittelee, ja niitä on neljä: this, these, that, those (demonstrate = osoittaa).
 • Interrogatiivipronomini on kysyvä: what, who, which, whose (interrogation = kuulustelu).
 • Relatiivipronomini aloittaa sivulauseen, joka kertoo lisää edellä mainitusta asiasta: people who live here; the house which burned down; everything that happened (relative = sukulainen; related = johonkin liittyvä).
 • Indefiniittipronomini ilmaisee epämääräisesti, kenestä tai mistä on kyse: someone, others, anybody, either (indefinite = epämääräinen, rajaton).

Adjektiivi

Adjektiivi vastaa kysymykseen 'millainen': esim. clever, exciting, small.

Adverbi

Adverbi vastaa kysymyksiin 'miten', 'missä' ja 'milloin': esim. slowly, here, then.

Numeraali

Numeraali (numerous = lukuisa) on lukusana, joko perusluku (four, twenty) tai järjestysluku (the fourth, the twentieth).

Partikkelit

Partikkelit (particle = hiukkanen) ovat pikkusanoja, kuten esimerkiksi konjunktioita, jotka yhdistävät lauseita toisiinsa (and, but, if, because) tai interjektioita (huudahdussanoja) (oh, wow, gee).

Prepositio

Prepositio (pre- = ennen, edessä; position = paikka, asema) on pikkusana (ei varsinainen sanaluokka), joka usein vastaa suomen sijapäätteitä: esim. in, on, from (in Iceland = Islannissa, on the table = pöydällä, from Anne = Annelta).

Tehtäviä

     • red
     • be
     • at
     • write
     • cat
     • in
     • old
     • music
     • last
     • have
     • Peter
     • for
         • hello
         • itself
         • two thousand and sixteen
         • me
         • readily
         • second
         • wow
         • strangely
         • oh
         • who
         • quietly
         • five
         Odota