Oppimateriaali (Englannin kielioppi)

Grammar Capital – Englannin kielioppi

Tekijät
Julie Silk, Riitta Silk
Tehtäväkokoelman tekijät
Julie Silk, Riitta Silk
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 54 lukua ja 226 tehtävää, joista 217 sijaitsee kirjan luvuissa ja 9 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Julie Silk, Riitta Silk
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Julie Silk, Riitta Silk
 • Aine
  Englanti
 • Luokka
  Lukio
 • Kurssi
  Englannin kielioppi
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Kieliopillisia termejä

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Lukijalle
1.2. Sanaluokat
Tutustu ilmaiseksi!
1.3. Lauseenjäsenet
1.4. Muita hyödyllisiä termejä

2. Verbit

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Be
2.2. Have
2.3. Do
2.4. Yleispreesens
2.5. Yleisimperfekti
2.6. Yleisperfekti
2.7. Yleispluskvamperfekti
2.8. Futuuri
2.9. Verbien kestomuodot
2.10. Liitekysymykset
2.11. Epäsäännölliset verbit
2.12. Konditionaalit
2.13. Ehtolauseet: kertaus
2.14. Toivomuslauseet
2.15. Aikamuotojen yhteensopivuus
2.16. Imperatiivi
2.17. Passiivi
2.18. Vaillinaiset apuverbit
2.19. Apuverbien erityistapauksia
2.20. Infinitiivi ja ing-muoto

3. Substantiivit

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Yksikkö ja monikko
3.2. Genetiivi
3.3. Artikkelit

4. Pronominit

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Persoonapronominit
4.2. Demonstratiivipronominit
4.3. Interrogatiivipronominit
4.4. Relatiivipronominit
4.5. Indefiniittipronominit
4.6. Paljoussanat

5. Lukusanat

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Lukusanat
5.2. Lukusanat ajan ilmauksissa

6. Adjektiivit

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Adjektiivit
6.2. Adjektiivin vahvistaminen
6.3. Adjektiivi predikatiivina ja substantiivina
6.4. Adjektiivien keskinäinen järjestys

7. Adverbit

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Adverbit
7.2. Adverbin vertailu ja vahvistaminen
7.3. Sanajärjestys ja adverbien erityistapauksia

8. Lauseoppi

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Sanajärjestys
8.2. Epäsuora kerronta
8.3. Muodolliset subjektit
8.4. Konjunktiot ja muut sidesanat
8.5. Lauseenvastikkeet
8.6. Välimerkit ja isot alkukirjaimet

9. Prepositiot ja fraasiverbit

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Prepositiot
9.2. Prepositiot ajan ilmauksissa
9.3. Prepositiot paikan ilmauksissa
9.4. Prepositiosanontoja
9.5. Fraasiverbit

10. Ekstrat

Kirjanmerkki
Luku
10.1. Opettajalle
Odota