Opettaja (Vuosilisenssi)

Kenelle paketti on suunnattu?

Paketti on suunnattu e-Opin oppikirjoja opetuksessa käyttäville opettajille.

Kuinka saan otettua materiaalin käyttöön?

Paketti lisätään opettajalle kirjatilausten yhteydessä.

Mitkä teokset sisältyvät tähän pakettiin?

Paketissa on 121 oppimateriaalia.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. L Yhteensä
biologia 2 2 2 2 3 2 3 10 26
englanti 1 1 1 1 2
filosofia 2 2
fysiikka 2 2 2 2 2 2 2 12 22
historia 1 1 3 4
kemia 2 2 2 2 2 2 2 13 23
kotitalous 1 1
luonnontiede 5 5 5 4 10 9 10 42 82
maantieto 2 2 2 2 3 3 3 7 24
matematiikka 2 1 3
musiikki 1 1 1 1 1
oppilaanohjaus 1 1 1 2
ruotsi 1 3 1 2 6 9
saksa 8 8
suomi toisena kielenä 1 1 1 1
terveystieto 2 2 2 2 1 9
uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 1 3
vieras kieli 8 8
yhteiskuntaoppi 1 1 2
Yhteensä 6 6 6 6 22 16 17 63 121

Kuinka paljon tämän paketin lisenssi maksaa?

0,00 €/vuosi

Paketit
Paketin tiedot
Odota