Oppimateriaali (Lukion Kemia (KE6))

Orbitaali 6 – Kemiallinen tasapaino (LOPS2021)

Tekijät
Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
Tehtäväkokoelman tekijät
Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 36 lukua ja 66 tehtävää, joista 0 sijaitsee kirjan luvuissa ja 66 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
 • Aine
  Kemia, luonnontiede
 • Luokka
  Lukio
 • Kurssi
  KE6 Kemiallinen tasapaino (LOPS2021)
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Lukijalle

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Esipuhe

2. Reaktionopeus

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Reaktiokinetiikka
Tutustu ilmaiseksi!
2.2. Reaktionopeuteen vaikuttavat tekijät
2.3. Lisätietoa: Reaktionopeus lääkeaineissa
2.4. Lisätietoa: Katalyytit
2.5. Kokeellisuus

3. Kemiallinen tasapaino

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Kemiallisen tasapainon dynaaminen luonne
3.2. Tasapainovakio
3.3. Tasapainoreaktion graafinen kuvaaminen
3.4. Kemialliseen tasapainoon vaikuttavat tekijät
3.5. Kokeellisuus

4. Heterogeeninen tasapaino ja liukoisuus

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Heterogeeninen tasapaino ja liukoisuus
4.2. Liukoisuuteen ja liukoisuustasapainoon vaikuttavat tekijät
4.3. Lisätietoa: Pintajännitysilmiö
4.4. Lisätietoa: Kapillaari-ilmiö
4.5. Lisätietoa: Osmoosi-ilmiö

5. Homogeeninen tasapaino

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Homogeeninen tasapaino
5.2. Homogeeniseen tasapainoon vaikuttavat tekijät

6. Happo-emästasapaino

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Happo-emästasapaino
6.2. Suolaliuoksen pH
6.3. Indikaattorin toiminta
6.4. Titraus
6.5. Puskuriliuos
6.6. Luonnon puskurisysteemejä

7. Tasapainolaskut

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Happoliuoksen pH
7.2. Emäsliuoksen pH
7.3. Lisätietoa: Puskuriliuoksen pH
7.4. Lisätietoa: Liukoisuustulo

8. Elinympäristön kemiaa

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Kemikaalien tuotantoprosessin tehokkuus
8.2. Luonnon kiertokulkuja
8.3. Vesivarastot ja veden käyttö
8.4. Happamoituminen
8.5. Rehevöityminen
8.6. Muovien kierrätys
8.7. Kasvihuoneilmiö

9. Liitteet

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Opettajalle
Odota