Oppimateriaali (Lukion fysiikan kertaus (FY9))

Resonanssi ABI – Fysiikan kertaus (LOPS2021)

Tekijät
Juha Haapola, Lauri Hellsten, Otso Huuska & Panu Viitanen
Tehtäväkokoelman tekijät
Juha Haapola, Lauri Hellsten, Otso Huuska & Panu Viitanen
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 57 lukua ja 371 tehtävää, joista 371 sijaitsee kirjan luvuissa ja 0 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Juha Haapola, Lauri Hellsten, Otso Huuska & Panu Viitanen
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Juha Haapola, Lauri Hellsten, Otso Huuska & Panu Viitanen
 • Aine
  Fysiikka, luonnontiede
 • Luokka
  Lukio
 • Kurssi
  Fysiikan kertaus (FY9)
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Fysiikan ylioppilaskoe

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Fysiikan ylioppilaskoe mittaa kokelaan tietoja ja taitoja monipuolisesti
1.2. Kokeen rakenne ja tehtäviin vastaaminen
1.3. Apuvälineet fysiikan kokeessa
1.4. Kokeelliset tehtävät
1.5. Ylioppilaskokeen osan 1 harjoitustehtäviä

2. Graafiset tehtävät

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Kuvaajilla mallinnetaan mittaustuloksia
2.2. Graafisten tehtävien lähtötasotesti
2.3. Kuvaajan tuottaminen
2.4. Kuvaajan analyysi
2.5. Graafisia tehtäviä

3. Lämpöoppi

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Lämpöopissa käsitellään energiaa ja aineiden termodynaamista tilaa
3.2. Lämpöopin lähtötasotesti
3.3. Energia, maapallo ja energiantuotanto
3.4. Termodynaaminen systeemi ja paine
Tutustu ilmaiseksi!
3.5. Lämpö ja lämpöopin 1. pääsääntö
3.6. Ideaalikaasu ja kaasun tekemä työ
3.7. Lämpöopin tehtäviä

4. Mekaniikka

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Mekaniikassa tutkitaan kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja liikeilmiöitä
4.2. Mekaniikan lähtötasotesti
4.3. Liike
4.4. Voimat ja Newtonin lait
4.5. Liikemäärä, mekaaninen energia ja säilymislait
4.6. Momentti
4.7. Ympyräliike ja gravitaatio
4.8. Mekaniikan tehtäviä

5. Aaltoliike

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Aaltoliikettä esiintyy väliaineessa tai sähkömagneettisessa kentässä
5.2. Aaltoliikkeen lähtötasotesti
5.3. Harmoninen värähtely ja jaksollinen liike
5.4. Aaltoliikkeen peruskäsitteitä
5.5. Aaltoliike rajapinnassa
5.6. Interferenssi-ilmiöitä
5.7. Aaltoliikkeen tehtäviä

6. Sähköoppi

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Virtapiirien toiminta ja monet vuorovaikutukset perustuvat sähkövaraukseen
6.2. Sähköopin lähtötasotesti
6.3. Sähköstatiikka
6.4. Ohmin ja Kirchhoffin lait
6.5. Sähköteho ja tasavirtapiirien ominaisuuksia
6.6. Kondensaattori ja diodi
6.7. Sähköopin tehtäviä

7. Sähkömagnetismi

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Sähkö ja magnetismi ovat saman perusvuorovaikutuksen ilmenemismuotoja
7.2. Sähkömagnetismin lähtötasotesti
7.3. Magneettinen vuorovaikutus
7.4. Hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentissä
7.5. Sähkömagneettinen induktio
7.6. Generaattori ja vaihtovirta
7.7. Sähkömagnetismin tehtäviä

8. Aine ja säteily

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Kvanttifysiikka selittää aineen ja säteilyn vuorovaikutusta
8.2. Aineen ja säteilyn lähtötasotesti
8.3. Fotonit, kvantittuminen ja aaltohiukkasdualismi
8.4. Atomin energiatasot
8.5. Radioaktiivisuus ja ydinreaktiot
8.6. Alkeishiukkaset ja perusvuorovaikutukset
8.7. Aineen ja säteilyn tehtäviä

9. Lisäksi

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Tehtävien ratkaisut luvut 2 ja 3
9.2. Tehtävien ratkaisut luvut 4 ja 5
9.3. Tehtävien ratkaisut luvut 6, 7 ja 8
9.4. Lisäaineistot
Odota