Oppimateriaali (Orbitaali ABI)

Orbitaali ABI – Kokonaiskuva kemiasta (LOPS2021)

Tekijät
Jarkko Lampiselkä, Justus Mutanen & Ari Myllyviita
Tehtäväkokoelman tekijät
Jarkko Lampiselkä, Justus Mutanen & Ari Myllyviita
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 88 lukua ja 151 tehtävää, joista 151 sijaitsee kirjan luvuissa ja 0 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Jarkko Lampiselkä, Justus Mutanen & Ari Myllyviita
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Jarkko Lampiselkä, Justus Mutanen & Ari Myllyviita
 • Aine
  Kemia, luonnontiede
 • Luokka
  Lukio
 • Kurssi
  Kokonaiskuva kemiasta abeille
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Lukijalle

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Esipuhe

2. Aineen rakenne

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Atomit ja alkuaineet
Tutustu ilmaiseksi!
2.2. Jaksollinen järjestelmä
2.3. Kvanttimekaaninen atomimalli
2.4. Atomisäde ja sidospituus
2.5. Elektronegatiivisuus
2.6. Ionisoitumisenergia
2.7. Elektroniaffiniteetti

3. Puhtaat aineet ja seokset

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Puhtaat aineet ja seokset
3.2. Erotusmenetelmät

4. Aineen ominaisuudet

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Aineiden ominaisuuksia
4.2. Olomuodot
4.3. Faasidiagrammi
4.4. Rakennemallit
4.5. Liukoisuus

5. Ainemäärä ja pitoisuus

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Massa- ja tilavuusprosenttisuus
5.2. Ainemäärä ja mooli
5.3. Pitoisuus ja konsentraatio
5.4. Vastauksen pyöristäminen

6. Sidokset

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Kemialliset sidokset
6.2. Vahvat sidokset
6.3. Heikot sidokset

7. Aineen kemiallinen kaava

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Empiirinen kaava ja molekyylikaava
7.2. Ioniyhdisteen kaava ja nimeäminen

8. Reaktioyhtälö ja reaktiolaskut

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Reaktioyhtälön kirjoittaminen ja tasapainottaminen
8.2. Reaktioyhtälöön liittyvät laskut
8.3. Reaktiosarjat
8.4. Reaktion saanto ja reaktiota rajoittava tekijä

9. Kaasut, kaasulait ja kaasulaskut

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Kaasun paine
9.2. Kaasulait ja ideaalikaasumalli
9.3. Kaasulaskut

10. Orgaaniset yhdisteet

Kirjanmerkki
Luku
10.1. Rakenne ja nimeäminen
10.2. Isomeria
10.3. Hapettuminen ja pelkistyminen
10.4. Hiilivedyt
10.5. Alkoholit
10.6. Aldehydit, ketonit ja karboksyylihapot
10.7. Esterit
10.8. Eetterit
10.9. Amiinit ja amidit
10.10. Aminohapot
10.11. Proteiinit
10.12. Hiilihydraatit
10.13. Nukleiinihapot DNA ja RNA
10.14. Lipidit
10.15. Vitamiinit
10.16. Epäorgaanisia hiiliyhdisteitä

11. Metallit

Kirjanmerkki
Luku
11.1. Geokemia
11.2. Metallien yleiset ominaisuudet
11.3. Metalliseos eli lejeerinki
11.4. Alkalimetallit
11.5. Maa-alkalimetallit
11.6. Booriryhmän metallit
11.7. Hiiliryhmän metallit
11.8. Siirtymäryhmien metallit

12. Sähkökemiaa

Kirjanmerkki
Luku
12.1. Metallien jalousjärjestys
12.2. Kemiallinen pari ja kennokaavio
12.3. Normaalipotentiaali
12.4. Elektrolyysi
12.5. Kemiallisen parin sovellukset: paristot ja akut

13. Reaktiotyypit

Kirjanmerkki
Luku
13.1. Reaktion tapahtuminen
13.2. Epäorgaanisten yhdisteiden reaktioita
13.3. Orgaanisten yhdisteiden reaktioita
13.4. Reaktiomekanismit
13.5. Reaktiot orgaanisten yhdisteryhmien perusteella
13.6. Polymeerit
13.7. Korroosio ja sen estäminen

14. Analyyttinen kemia

Kirjanmerkki
Luku
14.1. Klassiset menetelmät
14.2. Instrumentaaliset menetelmät

15. Kemiallinen energia ja entropia

Kirjanmerkki
Luku
15.1. Reaktiot ja energia
15.2. Entalpia, reaktio-, muodostumis- ja liukenemislämmöt
15.3. Hessin laki
15.4. Sidosenergia
15.5. Aktivoitumisenergia
15.6. Entropia ja Gibbsin energia

16. Reaktiokinetiikka ja reaktionopeus

Kirjanmerkki
Luku
16.1. Reaktiokinetiikka
16.2. Reaktionopeus
16.3. Reaktionopeuteen vaikuttavat tekijät

17. Kemiallinen tasapaino

Kirjanmerkki
Luku
17.1. Dynaaminen tasapaino ja tasapainovakio
17.2. Tasapainoreaktion kuvaaja
17.3. Tasapainoon vaikuttavat tekijät

18. Happo-emästasapaino

Kirjanmerkki
Luku
18.1. Happojen ja emästen ominaisuudet
18.2. Happo- ja emäsvakiot
18.3. Suolaliuoksen pH ja indikaattorin toiminta
18.4. Puskuriliuos

19. Liukoisuustasapaino

Kirjanmerkki
Luku
19.1. Liukoisuustasapaino
19.2. Liukoisuuteen vaikuttavat tekijät

20. Liitteet

Kirjanmerkki
Luku
20.1. Ratkaisut
Odota