Oppimateriaali (Yläkoulun matematiikka 8)

Spiraali 8 – Yläkoulun matematiikka

Tekijät
Esta Erit, Markku Lähderinne, Kärt Matiisen & Elo Reinik
Tehtäväkokoelman tekijät
Esta Erit, Markku Lähderinne, Kärt Matiisen & Elo Reinik
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 64 lukua ja 1309 tehtävää, joista 1045 sijaitsee kirjan luvuissa ja 264 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Esta Erit, Markku Lähderinne, Kärt Matiisen & Elo Reinik
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Esta Erit, Markku Lähderinne, Kärt Matiisen & Elo Reinik
 • Aine
  Matematiikka
 • Luokka
  8. luokka
 • Kurssi
  Matematiikka, 8. luokka
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Kuinka tätä oppikirjaa käytetään

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Selityksiä ja vinkkejä
Tutustu ilmaiseksi!

2. Luvut

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Murtoluku ja desimaaliluku
2.2. Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
2.3. Desimaalilukujen kerto- ja jakolasku
2.4. Kerto- ja jakolasku lukuyksiköittäin
2.5. Desimaaliluvun kerto- ja jakolasku
2.6. Suuret luvut
2.7. Pienet luvut
2.8. Likiarvo
2.9. Laskeminen likiarvoilla
2.10. Arviointi ja laskeminen
2.11. Mittayksiköiden etuliitteet
2.12. Kertaus

3. Potenssit

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Potenssien tulo
3.2. Potenssien osamäärä
3.3. Tulon ja osamäärän potenssi
3.4. Potenssin potenssi
3.5. Kertaus

4. Mitat ja pinta-ala

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Mittayksiköt ja muuntaminen
4.2. Pinta-alan laskelmia
4.3. Nelikulmion pinta-ala
4.4. Kolmion pinta-ala
4.5. Kolmio ja Pythagoraan lause
4.6. Pythagoraan lause ja monikulmio 1
4.7. Pythagoraan lause ja monikulmio 2
4.8. Kulman sini, kosini ja tangentti
4.9. Kateetin ratkaiseminen
4.10. Hypotenuusan ratkaiseminen
4.11. Kolmion ja nelikulmion ratkaiseminen
4.12. Ympyrän kehä ja pinta-ala
4.13. Sektori
4.14. Kertaus

5. Prosentit

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Kokonainen on sata prosenttia
5.2. Prosentista murtolukuun
5.3. Prosentti suhdelukuna
5.4. Prosenttiosuus kokonaisuudesta
5.5. Perusarvon laskeminen
5.6. Hinnanmuutos ja uusi hinta
5.7. Muutosprosentti
5.8. Vertailuprosentti
5.9. Vertaillaan prosentteja
5.10. Liuokset
5.11. Prosenttilaskuja 1
5.12. Prosenttilaskuja 2
5.13. Kertaus

6. Yhtälöt

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Nopeus, matka ja aika
6.2. Verrannolliset suureet
6.3. Verranto ja verrantomuotoinen yhtälö
6.4. Verrantotehtäviä
6.5. Jakaminen suhteessa
6.6. Kääntäen verrannollisuus
6.7. Kertaus

7. Funktiot

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Funktion käsite
7.2. Funktion kuvaaja ja nollakohdat
7.3. Lineaarinen funktio
7.4. Lineaarisen funktion kuvaaja
7.5. Kulmakerroin ja vakiotermi
7.6. Yhdensuuntaiset suorat
7.7. Suoran yhtälön määrittäminen
7.8. Toisen asteen funktio
7.9. Toisen asteen yhtälö
7.10. Tekijöinä esitetty yhtälö
7.11. Heittoliike ja lentorata
7.12. Kertaus
Odota