Luku 3.1 (Suomi toisena kielenä)

Näin opit kieltä

A. Miten kieltä opitaan?

a) Visuaalistettu polku

b) Tutustu kirjan sisällysluetteloon.

Mikä aihe näyttää

  • kiinnostavalta?
  • tärkeältä?
  • vaikealta?
  • oudolta?

Kuuntele = 

Pohditaan yhdessä = 

Lue = 

Kirjoita = 

Katso = 

Ota kuva / video = 

Kerää ilmauksia = 

Itsearviointi = 

Projektitehtävä = 

Havannoi = 

Mitä se tarkoittaa?

Hei, missä on vessa?

Mitä tässä ruuassa on?

Anteeksi, mä en ymmärrä.

Mikä tämä on?

Voitko toistaa?

Muita? Mitä itse tarvitset? Kirjoita suomeksi ja omalla kielellä.

D. Projektitehtävä: Oma sanakirja

Ala kirjoittamaan omaa sanakirjaa.

Kerää sanakirjaan koko vuoden ajan

  • sanoja, fraaseja, kokonaisia ilmauksia (äänitettynä ja/tai kirjoitettuna)
  • kuvia
  • pieniä tärkeitä tekstejä
  • videoita tilanteista
  • linkkejä
  • vertailuja: miten suomessa, miten muissa kielissä?

Sanakirja on pieni oppimispäiväkirja. Se voi olla vihko tai sähköinen tiedosto.

Seuraa, miten sanakirjasi kasvaa. Mitä se kertoo sinusta ja elämästäsi?

Odota