Luku 10.4 (Yläkoulun historia 7–8)

Sodasta rauhaan ja sopuun

Pääsy rajoitettu

Pääsy sisältöön on rajoitettu. Et ole kirjautunut Opiqiin.

Tämän oppikirjan käyttämiseen on otettava yhteyttä palvelun tarjoajaan.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu sisään luvun katsomista varten.

Luvun alateemat:

  1. Sodasta rauhaan ja sopuun
  2. Ankarat rauhanehdot
  3. Lapin sota ja siirtoväen asuttaminen
  4. Sotasyyllisiä ja asekätkentää
  5. YYA-sopimus
  6. Sanasto
  7. Tiivistelmä

Tämän oppikirjan käyttämiseen on otettava yhteyttä palvelun tarjoajaan.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu luvun katsomista varten sisään.

Odota