Luku 4.3 (Biologia 8. lk)

Kasviopas

Pääsy rajoitettu

Pääsy sisältöön on rajoitettu. Et ole kirjautunut Opiqiin.

Tämän oppikirjan käyttämiseen tarvitset voimassa olevan paketin „Biologia 8 – Metsien biologia” lisenssin. Pakettiin tutustumiseen ja lisenssin tilaamiseen klikkaa paketin linkkiin.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu sisään luvun katsomista varten.

Luvun alateemat:

 1. Kasviopas
 2. Lajit
 3. Kallioimarre (Polypodium vulgare)
 4. Korpi-imarre (Phegopteris connectilis)
 5. Kotkansiipi (Matteucchia struthiopteris)
 6. Metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana)
 7. Metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris)
 8. Puut ja pensaat
 9. Haapa (Populus tremula)
 10. Harmaaleppä (Alnus incana)
 11. Hieskoivu (Betula pubescens)
 12. Kataja (Juniperus communis)
 13. Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
 14. Kuusi (Picea abies)
 15. Metsälehmus (Tilia cordata)
 16. Mänty (Pinus sylvestris)
 17. Näsiä (Daphne mezereum)
 18. Pihlaja (Sorbus aucuparia)
 19. Pähkinäpensas (Corylus avellana)
 20. Raita (Salix caprea)
 21. Rauduskoivu (Betula pendula)
 22. Saarni (Fraxinus excelsior)
 23. Taikinamarja (Ribes alpinum)
 24. Tammi (Quercus robur)
 25. Tervaleppä (Alnus glutinosa)
 26. Tuomi (Prunus padus)
 27. Vaahtera (Acer platanoides)
 28. Vadelma (Rubus idaeus)
 29. Vaivaiskoivu (Betula nana)
 30. Vuorijalava (Ulmus glabra)
 31. Ruohovartiset ja varvut
 32. Kanerva (Calluna vulgaris)
 33. Kangasmaitikka (Melampyrum pratense)
 34. Kevätlinnunherne (Lathyrus vernus)
 35. Kielo (Convallaria majalis)
 36. Käenkaali (Oxalis acetosella)
 37. Lillukka (Rubus saxatilis)
 38. Metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum)
 39. Metsälauha (Deschampsia flexuosa)
 40. Metsäorvokki (Viola riviniana)
 41. Mustikka (Vaccinium myrtillus)
 42. Oravanmarja (Maianthemum bifolium)
 43. Puolukka (Vaccinium vitis-idaea)
 44. Riidenlieko (Lycopodium annotinum)
 45. Sudenmarja (Paris quadrifolia)
 46. Suomuurain (Rubus chamaemorus)
 47. Suopursu (Rhododenron tomentosum)
 48. Valkovuokko (Anemone nemorosa)
 49. Vanamo (Linnaea borealis)
 50. Variksenmarja (Empetrum nigrum)

Tämän oppikirjan käyttämiseen tarvitset voimassa olevan paketin „Biologia 8 – Metsien biologia” lisenssin. Pakettiin tutustumiseen ja lisenssin tilaamiseen klikkaa paketin linkkiin.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu luvun katsomista varten sisään.

Odota