Luku 3.1 (Biologia 8. lk)

Moninaiset tavat käyttää metsiä

Pääsy rajoitettu

Pääsy sisältöön on rajoitettu. Et ole kirjautunut Opiqiin.

Tämän oppikirjan käyttämiseen tarvitset voimassa olevan paketin „Biologia 8 – Metsien biologia” lisenssin. Pakettiin tutustumiseen ja lisenssin tilaamiseen klikkaa paketin linkkiin.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu sisään luvun katsomista varten.

Luvun alateemat:

 1. Moninaiset tavat käyttää metsiä
 2. Metsä muuttuu ajan kuluessa
 3. Kuvia sukkessiosta
 4. "Vihreän kullan maa"
 5. Suunnitelmallista metsän uudistamista
 6. Uudistamismenetelmät
 7. Harvennuksia ja lannoitusta
 8. Päätehakkuu
 9. Vanhaa ja uutta rinnakkain: metsätaloutta ja ekosysteemipalveluita
 10. Metsä luonnonantimien tarjoajana ja virkistyspaikkana
 11. Metsän tärkeät suojavaikutukset
 12. Oikeuksia – ja samalla myös velvollisuuksia
 13. Tiivistelmä

Tämän oppikirjan käyttämiseen tarvitset voimassa olevan paketin „Biologia 8 – Metsien biologia” lisenssin. Pakettiin tutustumiseen ja lisenssin tilaamiseen klikkaa paketin linkkiin.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu luvun katsomista varten sisään.

Odota