Luku 2.2 (Digiopas)

Miten tekoälyä voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa?

1. Opettajan ensiaskeleet

 1. Aloita kokeillen.
 2. Tee suunnitelma, miten aiot käyttää tekoälyä opetuksessa.
 3. Selvitä itsellesi (ja muille), miksi tekoälyä käytetään.
  • Digikasvatus 
  • Motivaation lisääminen
  • Eriyttäminen jne.

Muista tarkkailla koko ajan, ettei tekoälyn käytöllä korvata omaa opiskelua!

Parhaiten ohjelmien/sovellusten kehittymistä voi seurata sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Esa Riutta (WebOpettaja) on aktiivinen mm. Facebookissa ja TikTokissa, mutta tutustu erityisesti hänen Youtube-sisältöönsä.

Tutustu myös AI Educatorin päivittyvään materiaaliin. Tinywow-sivusto kokoaa hyvin eri tekoälysovelluksia. 

2. Tekoälyn käyttämisen aloittaminen koulussa 

 1. Oppilaille kerrotaan, mitä tekoäly on. Apuna voi käyttää vaikka tämän oppaan edellisen luvun sisältöä.
 2. Kerrotaan tai kerrataan tekoälyn käytön pelisäännöt (esimerkiksi Forssan yhteislyseon ohjeista voi ottaa mallia).
 3. Näytetään muutama esimerkki tekoälyn käyttämisestä. Varmistetaan, että kaikki oppilaat tietävät pari sovellusta.
 4. Aloitetaan englanninkielisellä Perplexity:llä, joka ei vaadi kirjautumista.
 5. Näytetään ChatGPT:stä/Bingin Copilot:sta esimerkki siitä, miten tekoälyä voi ohjeistaa (opettajan pitää ensin luoda tunnukset). 
 6. Jos opetusryhmällä on käytössä mikä tahansa e-Opin lisenssi, OpiqGPT on käytössä ilman erillistä kirjautumista. 
 7. Erittäin tärkeää on, että oppijoille korostetaan sitä, että tekoälyn tuottamaan tietoon ei pidä suoraan luottaa. Esimerkiksi OpiqGPT on vasta pilotti, ja sen vastausten laatu alkaa vasta kehittymään. OpiqGPT onkin nyt aluksi vain sitä varten, että opitaan käyttämään tekoälyä ja arvioimaan vastausten laatua. Toki se jo avustaa monenlaisen tiedon löytämisessä ja mm. eriyttämisessä.

Tekoälyn ohjauksen kolme vaihetta

 • Konteksti: "Olet peruskoulun opettaja.”
 • Tehtävä: "Tehtävänäsi on kirjoittaa...”
 • Tuotos: "100 sanan tiivistelmä."

3. Miten oppimateriaalin ja opetuksen on hyvä kehittyä, kun tekoäly on kaikkien saatavilla?

Digitaalisessa kirjassa on paljon monivalintatehtäviä ja aukkotehtäviä

 • Oppija saa nopeasti palautteen osaamisesta.
 • Vastauksista kertyvä aineisto tuo oppijalle ja opettajalle tietoa esimerkiksi erilaisten tehtävien osaamisesta. Saadaan tietoa oppijan muistamisesta, ymmärtämisestä ja jopa soveltamisesta.
 • Oppija tekee usein tehtävät harkiten käyttämättä oppimateriaalia tai tekoälyä hyödykseen. → Kertoo osaamisesta.

Laajat kirjoitustehtävät pitää ohjeistaa huolella ja niiden tekemistä pitää valvoa, koska tekoälyn käyttäminen voi johtaa siihen, että oppija ei tarkastele huolella lainkaan tehtävään liittyviä asioita, vaan hän keskittyy tekoälyn tuottaman tekstin muokkaamiseen.

Osa tehtävistä tulee olla sellaisia, jossa tekoälyä saa käyttää, jotta tekoälyn käyttö opitaan. (Esim. OPH: kaikki oppijat saavat tarvitsemansa tekoälyn käytön valmiudet). 

Oppitunneilla on hyvä olla jaksoja, joissa sovelletaan, analysoidaan, arvioidaan tietoa ja luodaan uutta yksin tai ryhmissä. Usein tällöin ei tarvita esim. tietokoneita lainkaan.

4. Tiedonhankinta tekoälyn avulla

Lisätään kiinnostusta, syvennetään tietoutta, selvitetään termejä, sanoja jne.

 • Kotitalous: Miksi taikinaan lisätään hiivaa? 
 • Vieraat kielet: Tell me synonyms for running.
 • S2: Mitä tarkoittaa vihta? 
 • Uskonto: Mistä paavi päättää? 
 • Historia/maantieto: Miten Australia asutettiin? Mitkä olivat aboriginaalien elinkeinot?
 • Esseissä laajentamaan omia näkökulmia kirjoituksen pohjana: Anna tekoälylle esseesi aihe ja pyydä keskustelua herättäviä kysymyksiä ja väitteitä, joista voit sitten jalostaa oman esseesi. 
 • Musiikin tekeminen: Katso ohjevideo.

5. Tekoäly auttaa termien määrittelyssä

Esimerkkejä

 • Selitä, mikä on kitka.
 • Onko selitykseni ilmiöön hyvä? Esimerkiksi "Fotosynteesissä kasvi tuottaa happea hiilidioksidista" saa tekoälyohjelmalta täydennysehdotuksia.
 • Tee solun rakenteesta monivalintatehtäviä, joissa on vääriä väittämiä.
 1. Tee tarvittaessa tunnus ja kirjaudu tekoälysovellukseen, esim.  Bingin Copilot tai https://chat.openai.com/
 2. Määrittele ensin seuraavat termit.
  1. slummi
  2. elinkeinorakenne
 3. Kysy tekoälyltä, ovatko vastauksesi hyviä. Esimerkiksi: "Onko seuraava määritelmä hyvä? Kaupunki on alue, jossa asuu paljon ihmisiä tiiviisti."
 4. Palauta alle oma termiselityksesi ja sen jälkeen tekoälyn avulla parannettu vastaus.

6. Oppilas aktiivisena toimijana

Kysymysten pyytäminen – itsenäinen opiskelu mm. kielissä

 • ”Olen 10-vuotias. Kysy minulta viisi englanninkielistä eläimen nimeä.” 
  ​(Palauta kuvakaappaus).
 • Tee minulle viisi tehtävää ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemisesta.
ChatGPT tekee kysymyksiä yksi kerrallaan: Oppilas voi kerrata itsekseen asiaa.

Esimerkkien pyytäminen – testaaminen

 • "Olen peruskoululainen. Tee minulle viisi kysymystä Suomen ilmastosta."

Palautteen pyytäminen

 • Onko selitys hyvä: "Fotosynteesissä kasvi tuottaa happea hiilidioksidista”?

Tekoälyn käyttäminen arvioiden tekemisen yhtenä lähteenä

 • "Tutkin kuuden oppilaan sokerin käyttöä. Sain vuosikäytöksi eri henkilöille: A: 10 kg, B: 20 kg, C: 30 kg, D: 45 kg, E: 100 kg, F: 200kg. Arvioi eri henkilöiden sokerinkäyttöä terveydellisistä näkökulmista."

7. Virtuaalinen keskustelija

Voit pyytää tekoälyä keskustelemaan esimerkiksi ruotsiksi. Pyynnön ohessa voi kertoa omasta taitotasostaan, jotta tekoäly ei käytä liian vaikeaa sanastoa. Lisäksi voit kysyä selvennystä sanoista kuten aidossa keskustelussa, jos et ymmärräkään.

8. Käännösohjelmien käyttö

1. Tee tarvittaessa tunnus ja kirjaudu tekoälysovellukseen, esim. Bingin Copilot tai https://chat.openai.com/.

2. Tee tekoälylle tehtävänanto: Käännä alla oleva teksti suomeksi. 

Europe covers about 10.18 million km2 (3.93 million sq mi), or 2% of Earth's surface (6.8% of land area), making it the second-smallest continent (using the seven-continent model). Politically, Europe is divided into about fifty sovereign states, of which Russia is the largest and most populous, spanning 39% of the continent and comprising 15% of its population. Europe had a total population of about 745 million (about 10% of the world population) in 2022; the third-largest after Asia and Africa. The European climate is largely affected by warm Atlantic currents that temper winters and summers on much of the continent, even at latitudes along which the climate in Asia and North America is severe. Further from the sea, seasonal differences are more noticeable than close to the coast. (Source: Wikipedia.)

3. Korjaa tarvittaessa käännöstä ja palauta se.

9. Tekoälyn käyttäminen diagrammin teossa

 1. Tee tarvittaessa tunnus ja kirjaudu tekoälysovellukseen, esim. Bingin Copilot tai https://chat.openai.com/
 2. Tee tekoälylle tehtävänanto: Tee taulukko, jossa on seuraavien valtioiden (nimeä esimerkiksi viisi valtiota) väkiluku ja pinta-ala sekä väentiheys.
 3. Kysy tekoälyltä: ”Miten teen Excelillä (tai muulla opettajan kertomalla taulukkolaskentaohjelmalla) edellisen tehtävänannon tiedoista diagrammin?”
 4. Tee diagrammi.
 5. Palauta tiedostossa taulukko, diagrammi ja lyhyt tiivistelmä tuloksista (esim. selittääkö pinta-ala aina väkilukua?)

10. Tekoälyn käyttäminen piirtämiseen

Piirtäminen on joskus turhan hankalaa tai aikaa vievää. Tällöin voidaan käyttää tekoälyä piirrospurina. 

Tunteita kuvaava lintu

Monilla tekoälyohjelmilla voi tehdä piirroksia. Näitä ovat esim. Canva tai Playground.

Piirtäminen on joskus turhan hankalaa tai aikaa vievää. Tällöin voidaan käyttää tekoälyä piirrosapurina. Alla esimerkkejä.

 1. Tee tunteitasi kuvaava piirros tekoälyä käyttäen. Voit piirtää esimerkiksi iloisen kissan tai surullisen karhun. Anna esimerkiksi syöte: "iloinen, musta kissa nurmikolla".  Parantele piirrosta tarkentamalla syötettä (prompt). Siirrä työ piirrosohjelmaan tai tulosta ja parantele piirrosta. Ole valmiina esittämään työsi muille.
 2. Historia: Yhteiskunta menneiltä ajoilta. Valmistaudu kertomaan yhteiskunnan ajoittuminen ja sen piirteitä.
 3. Kotitalous: Hieno aamiainen. Valmistaudu kertomaan, miksi teit tuollaisen aamiaisen.
 4. Kielet: Huone, jossa on paljon esineitä. Kerro esineiden nimet vähintään kolmella kielellä.
 5. Äidinkieli/S2: Valmistaudu esseen kirjoittamiseen. Tee aiheesi pohjaksi tekoälyä käyttäen piirros.

11. Tekoälyn käyttäminen piirrospohjan tekemisessä

Monilla tekoälyohjelmilla voi tehdä piirroksia. Näitä ovat esim. Canva tai Playground.

Tavoitteenasi on luoda keskieuroopplainen maisema, jossa on korkeita, jyrkkärinteisiä vuoria, jäätikön synnyttämä U-laakso. Rinteellä kasvaa havupuita.

 1. Tee piirros tekoälyohjelman avulla. 
 2. Parantele piirrosta tarkentamalla syötettä (prompt).
 3. Siirrä kuva kuvankäsittelyohjelmaan.
 4. Numeroi piirroksen tärkeät piirteet.
 5. Selitä maiseman numeroitujen kohteiden kehittymisen syyt. Esimerkiksi: "1. Vuoret ovat korkeita ja jyrkkärinteisiä ja terävähuippuisia, koska ne nuoria poimuvuoria. Ne ovat syntyneet..."
 6. Palauta kuva selityksineen.

Esimerkki tehty Playgroundilla

12. Suomalaisen Generation AI -hankkeen materiaali 

 • Hankkeen kotisivut.
 • Oppimateriaalien pääsivu.
 • Kolmen oppitunnin sivusto: 
  • 1. oppitunnilla käydään läpi tekoälyn perusteet, video ja harjoitellaan opettavan koneen käyttöä, ks. video.  
  • 2. oppitunnilla perehdytään luokittelijan ideointiin ja suunnitteluun. Luokittelija on täällä.
  • 3. oppitunnilla: Mitä opimme tekoälystä?
 • Myös kuuden tunnin materiaali on saatavilla. 
 • Materiaali soveltuu erityisesti peruskouluun, mutta myös lukioon!

Teet siis samanlaisen ohjelman kuin Plantnet -kasvintunnistusohjelma tai Muuttolintujen kevät -äänitunnistusohjelma.  

 1. Katso ensin video luokittelijaohjelman käytöstä.  
 2. Valitse lajit, joista teet luokittelijaohjelman. Esimerkiksi voit valita nisäkkäät karhu, susi ja ilves. 
 3. Tee näistä nisäkkäistä luokittelijat Generation AI -hankkeen ohjelmalla. 
 4. Opeta luokittelija.
 5. Tuo määrityskuvia (syötteitä).  
 6. Kerro työn vaiheet ja arvioi luokittelijan toimimista.

Luokittelijaohjelman testaus:
​Tehty luokittelija 1: lisätty talitiaisen kuvia.
​Tehty luokittelija 2: lisätty sinitiaisen kuvia (luokittelijoita voi olla rajattomasti). 
​Luokittelija pitää opettaa (sininen nappi keskellä).  Luokittelija tunnisti syötteen eli määrityskuvan: talitiainen. (​Lähde: https://tm.generation-ai-stn.fi/image/general)​​​

13. Perplexity ja ChatGPT – esimerkkejä käytöstä

Alla on esimerkkejä Perpelexityn ja ChatGPT:n käyttämisestä.

Esimerkki Perplexityn ohjaamisesta

 1. Anna kysymys (voit kääntää sen tarvittaessa Google kääntäjä -tekoälyohjelmalla englanniksi): "What are the five largest cities in Finland?​" 
 2. Tekoäly antaa selvän vastauksen ja myös lähteet, joita se on käyttänyt. 
Perplexityn antama vastaus

Esimerkki ChatGPT:n ohjaamisesta

1. Anna tekoälylle tehtävä: ​"Selitä mitä karhu tarvitsee elääkseen". Vastauksena tulee pitkä pätkä tekstiä.

ChatGPT:n ohjaamista. Huomaa, että teksti ei ole kaikilta osiltaan hyvää suomen kieltä.

2. Tarkenna tehtävää: "Tee edellä mainitusta tekstistä viiden kohdan luettelo." Saat luettelon tärkeimmistä asioista.

ChatGPT:n käännös

3. Anna tekoälylle tehtäväksi kääntää luettelo englanniksi: "Selitä sama luettelo englanniksi."

14. Musiikki ja tekoäly

Musiikin tuottaminen ja muokkaaminen tekoälyn avulla helpottuu koko ajan, kun uusia sovelluksia ilmestyy. 

Muutama sovellus:

Lisätietoa

Odota