Oppimateriaali (Lukion biologian kertaus)

Symbioosi ABI – Biologian kertaus (LOPS2021)

Tekijät
Tuomas Aivelo, Leena Järvinen, Justus Mutanen, Olli-Pekka Mäki, Kristiina Tarkiainen & Simo Veistola
Tehtäväkokoelman tekijät
Tuomas Aivelo, Leena Järvinen, Justus Mutanen, Olli-Pekka Mäki, Kristiina Tarkiainen & Simo Veistola
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 49 lukua ja 399 tehtävää, joista 397 sijaitsee kirjan luvuissa ja 2 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Tuomas Aivelo, Leena Järvinen, Justus Mutanen, Olli-Pekka Mäki, Kristiina Tarkiainen & Simo Veistola
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Tuomas Aivelo, Leena Järvinen, Justus Mutanen, Olli-Pekka Mäki, Kristiina Tarkiainen & Simo Veistola
 • Aine
  Biologia, luonnontiede
 • Luokka
  Lukio
 • Kurssi
  BI Biologian kertaus (LOPS2021)
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Biologia tieteenä

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Biologia tieteenä
Tutustu ilmaiseksi!

2. Solu

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Solun kemiaa
2.2. Solukalvo
2.3. Solun rakenne
2.4. Soluhengitys
2.5. Fotosynteesi

3. Ihminen

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Lisääntyminen
3.2. Ruuansulatus ja energia
3.3. Hengitys- ja verenkiertoelimistö yhteistyössä
3.4. Tuki- ja liikuntaelimistö
3.5. Aineenvaihdunnassa muodostuneiden haitta- ja jäteaineiden poistaminen
3.6. Hermosto
3.7. Hormonit ja homeostasia
3.8. Aistit
3.9. Puolustautuminen

4. Eliökunta

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Maapallon eliökunta
4.2. Tumattomat
4.3. Sienet, jäkälät ja alkueläimet
4.4. Kasvit
4.5. Eläimet
4.6. Virukset

5. Ekologia

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Ekologian perusteita
5.2. Populaation ominaisuuksia
5.3. Lajien väliset suhteet
5.4. Ekosysteemi

6. Ympäristöekologia

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Ympäristöekologiasta ympäristötieteeseen
6.2. Luonnon monimuotoisuus vähenee eli luontokato
6.3. Ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat
6.4. Ratkaisuja ympäristöongelmiin

7. Perinnöllisyys

Kirjanmerkki
Luku
7.1. DNA:n rakenne, replikaatio ja mutaatiot
7.2. Mitoosi ja meioosi
7.3. Geenit ovat perinnöllisyyden yksikkö
7.4. Geenin toiminta

8. Evoluutio

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Muuntelu, kelpoisuus ja luonnonvalinta
8.2. Lajiutuminen
8.3. Elämän synty ja kehitys

9. Biotekniikan sovellukset

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Biotekniikan sovelluksia
9.2. Jalostus ja muuntogeeniset eliöt
9.3. Geenitekniikka
9.4. Geneettinen tieto ja biotekniikka lääketieteessä

10. Testit

Kirjanmerkki
Luku
10.1. Helppo testi 1
10.2. Helppo testi 2
10.3. Keskivaikea testi 1
10.4. Keskivaikea testi 2
10.5. Vaativa testi 1
10.6. Vaativa testi 2
10.7. Ylioppilaskokeiden monivalintoja

11. Lisäksi

Kirjanmerkki
Luku
11.1. Opettajalle
11.2. Käsitteet
Odota