Oppimateriaali (Lukion Kemia (KE5))

Orbitaali 5 – Kemiallinen energia ja kiertotalous (LOPS2021)

Tekijät
Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
Tehtäväkokoelman tekijät
Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 55 lukua ja 87 tehtävää, joista 12 sijaitsee kirjan luvuissa ja 75 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Jarkko Lampiselkä & Ari Myllyviita
 • Aine
  Kemia, luonnontiede
 • Luokka
  Lukio
 • Kurssi
  KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (LOPS2021)
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Lukijalle

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Esipuhe

2. Energian muutokset kemiallisessa reaktiossa

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Reaktiot, energia ja energian häviämättömyys
Tutustu ilmaiseksi!
2.2. Entalpia, reaktio-, muodostumis- ja liukenemislämmöt
2.3. Hessin laki
2.4. Sidosenergia
2.5. Aktivoitumisenergia
2.6. Reaktiosarjat
2.7. Lisätietoa: Entropia ja Gibbsin energia
2.8. Lisätietoa: Lämmön keksiminen
2.9. Kokeellisuus

3. Geokemia

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Metallit luonnossa - Mineraalit
3.2. Lisätietoa: Mineraalit, kivilajit ja jalokivet
3.3. Kaivannaisteollisuus
3.4. Metallurgia
3.5. Metallien louhinta ja rikastaminen
3.6. Raudan valmistus
3.7. Kuparin valmistus
3.8. Alumiinin valmistus
3.9. Hopean valmistus

4. Metallit

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Metallien yleiset ominaisuudet
4.2. Metalliseos eli lejeerinki
4.3. Alkalimetallit
4.4. Maa-alkalimetallit
4.5. Booriryhmän metallit
4.6. Hiiliryhmän metallit
4.7. Siirtymäryhmien metallit
4.8. Lisätietoa: Vety ja vety-yhdisteet
4.9. Kokeellisuus

5. Hapettuminen ja pelkistyminen

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Hapetus-pelkistysreaktiot
5.2. Hapetusluvun määräytymisen säännöt
5.3. Hapetusluvut yhdisteissä
5.4. Hapetusluvut reaktioyhtälöiden tasapainottamisessa
5.5. Hapettuminen elinympäristössä
5.6. Kokeellisuus

6. Sähkökemia

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Metallien jalousjärjestys
6.2. Kemiallinen pari
6.3. Kennokaavio
6.4. Normaalipotentiaali
6.5. Elektrolyysi
6.6. Kemiallisen parin sovellukset: paristot ja akut
6.7. Korroosio ja sen estäminen
6.8. Kokeellisuus

7. Kemian teknologiaa

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Rakennuskemia
7.2. Kivestä älymateriaaleihin
7.3. Nanoteknologia
7.4. Kemianteollisuus Suomessa

8. Kemian tutkimus

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Kemian tutkimus
8.2. Kemian tutkimus Suomessa
8.3. Astrokemia

9. Kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Energiantuotanto
9.2. Energian varastointi
9.3. Kemia elinympäristössä
9.4. Kiertotalous

10. Liitteet

Kirjanmerkki
Luku
10.1. Opettajalle
10.2. Käsitteet
Odota