Oppimateriaali (Yläkoulun matematiikka 7)

Spiraali 7 – Yläkoulun matematiikka

Tekijät
Kärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo Reinik
Tehtäväkokoelman tekijät
Kärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo Reinik
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 77 lukua ja 1568 tehtävää, joista 1237 sijaitsee kirjan luvuissa ja 331 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Kärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo Reinik
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Kärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo Reinik
 • Aine
  Matematiikka, luonnontiede
 • Luokka
  7. luokka
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Kuinka tätä oppikirjaa käytetään

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Selityksiä ja vinkkejä

2. Luvut ja laskeminen

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Luonnolliset luvut
2.2. Roomalaiset numerot
2.3. Jaollisuus
2.4. Alkuluvut ja yhdistetyt luvut
2.5. Negatiiviset luvut ja lukusuora
2.6. Vastaluvut
2.7. Luvun itseisarvo
2.8. Koordinaatisto
2.9. Kokonaislukujen yhteenlasku
2.10. Kokonaislukujen vähennyslasku
2.11. Laskutoimitukset
2.12. Kokonaislukujen kertolasku
2.13. Kokonaislukujen jakolasku
2.14. Luvun potenssi
2.15. Yhdistetyt laskutoimitukset
2.16. Kertaus

3. Murtoluvut

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Murtoluvut ja sekaluvut
3.2. Supistaminen ja laventaminen
3.3. Erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennys­lasku
3.4. Sekaluvuilla laskeminen 
3.5. Murtolukujen kertolasku
3.6. Osan ottaminen luvusta
3.7. Murtolukujen jakolasku 
3.8. Osasta perusarvoon 
3.9. Murtolukulausekkeita
3.10. Kertaus

4. Luvuista kirjaimiin

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Kuviojono
4.2. Lukujono
4.3. Kirjaimet ja luvut
4.4. Polynomit eli kirjainlausekkeet
4.5. Termien yhdistäminen
4.6. Termin kertominen ja jakaminen luvulla 
4.7. Polynomin kertominen luvulla
4.8. Polynomien summa ja erotus
4.9. Sieventäminen
4.10. Kertaus

5. Yhtälöt

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Yhtäsuuret puolet
Tutustu ilmaiseksi!
5.2. Yhtälöt
5.3. Yhtälön ratkaiseminen
5.4. Yhtälön ratkaisun etsiminen 1
5.5. Yhtälön ratkaisun etsiminen 2
5.6. Nopeus, matka ja aika
5.7. Yhtälön ratkaiseminen 1
5.8. Yhtälön ratkaiseminen 2
5.9. Lukujonot ja peräkkäiset luvut
5.10. Lukujen ero ja niiden summa
5.11. Sulkeet yhtälössä
5.12. Sulkeet ja murtoluvut yhtälössä
5.13. "Ajattelin yhtä lukua..."
5.14. Toiminta ja aika
5.15. Kertaus

6. Kuviot

Kirjanmerkki
Luku
6.1. Peruskäsitteet
6.2. Kulma
6.3. Kulmien summa ja erotus
6.4. Geometrinen piirtäminen 1
6.5. Geometrinen piirtäminen 2
6.6. Ympyrä
6.7. Kulmat ympyrässä
6.8. Ympyrän tangentti
6.9.
Yhden­suuntaiset ja leikkaavat suorat
6.10. Suorien leikatessa syntyvät kulmat 
6.11. Pisteet, suorat, janat ja ympyräviiva koordinaatistossa
6.12. Kertaus

7. Monikulmiot

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Monikulmiot
7.2. Kolmio
7.3. Kolmion kulmat
7.4. Tasakylkinen kolmio
7.5. Nelikulmiot
7.6. Suunnikas
7.7. Neljäkäs
7.8. Puolisuunnikas
7.9. Säännölliset monikulmiot
7.10. Monikulmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus
7.11. Symmetria
7.12. Siirto ja kierto
7.13. Kertaus
Odota