Oppimateriaali (Oppilaanohjaus peruskoulusta jatko-opintoihin)

eOpo 2 – polku yläkoulusta toiselle asteelle

Tekijät
Eija Rantakangas
Tehtäväkokoelman tekijät
Eija Rantakangas
Kustantamo
e-Oppi Oy
 • Oppimateriaali sisältää 84 lukua ja 177 tehtävää, joista 7 sijaitsee kirjan luvuissa ja 170 opettajan tehtäväkokoelmassa.
 • Tekijät
  Eija Rantakangas
 • Tehtäväkokoelman tekijät
  Eija Rantakangas
 • Aine
  Oppilaanohjaus
 • Luokka
  9. luokka
 • Teoksen kieli
  Suomi
 • Kustantamo
  e-Oppi Oy
 • Kuuluu paketteihin

1. Johdanto

Kirjanmerkki
Luku
1.1. Esipuhe ja tavoitteet
1.2. Ohjaus 9. luokalla

2. Opiskelu ja päättöarviointi

Kirjanmerkki
Luku
2.1. Oppiminen, arviointi ja koulutyö
2.2. Ajankäytön suunnittelu ja seuranta
2.3. Tehoa oppimiseen

3. Ammatinvalinta ja itsetuntemus

Kirjanmerkki
Luku
3.1. Itsetuntemus
3.2. Itseluottamuksen kulmakivet
3.3. Ammatinvalinta
3.4. Päätöksen tekeminen

4. Suomen koulutusjärjestelmä

Kirjanmerkki
Luku
4.1. Suomen koulutusjärjestelmä
4.2. Oppivelvollisuuden laajentaminen

5. Yhteishaku ja jatkuva haku

Kirjanmerkki
Luku
5.1. Yhteishaun vaihtoehdot
5.2. Hakeminen lukioon
5.3. Hakeminen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen
5.4. Hakeminen nivelvaiheen koulutuksiin
5.5. Valmistautuminen pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin
5.6. Hakemuksen tekeminen

6. Nivelvaiheen koulutus

Kirjanmerkki
Luku
6.1. TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
6.2. Kansanopistojen koulutukset
6.3. TELMA eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
6.4. Aikuisten perusopetus

7. Toisen asteen ammatillinen koulutus

Kirjanmerkki
Luku
7.1. Ammatillinen koulutus
7.2. Mitä ammatillisessa voi opiskella?
7.3. Kasvatusala
7.4. Humanistiset ja taidealat sekä taideteollisuusalat
7.5. Yhteiskunnalliset alat
7.6. Kauppa ja hallinto
7.7. Luonnontieteet
7.8. Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
7.9. Tekniikan alat
7.10. Maa- ja metsätalousalat
7.11. Terveys- ja hyvinvointialat
7.12. Palvelualat
7.13. Erityinen tuki
7.14. Oppisopimuskoulutus nuorille
7.15. Urheilijoiden ammatillinen koulutus
7.16. Kaksoistutkinto

8. Lukio

Kirjanmerkki
Luku
8.1. Opinnot lukiossa
8.2. Miten opiskelijat valitaan lukioon?
8.3. Ylioppilastutkinto
8.4. Erityistehtävän saaneet lukiot
8.5. Erityinen tuki lukiossa

9. Muita vaihtoehtoja

Kirjanmerkki
Luku
9.1. Mitä ammatillisen tutkinnon jälkeen?
9.2. Puolustusvoimat
9.3. Hätäkeskuspäivystäjä
9.4. Pelastusalan koulutus
9.5. Rajavartijan koulutus
9.6. Nuorten työpajat

10. Ammattikorkeakoulu

Kirjanmerkki
Luku
10.1. Yleistä tietoa AMK-opinnoista
10.2. Humanistinen ala
10.3. Kasvatusala
10.4. Kauppa ja hallinto
10.5. Maa- ja metsätalous
10.6. Palvelualat
10.7. Sosiaaliala
10.8. Taiteet ja kulttuuri
10.9. Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen
10.10. Terveys ja hyvinvointi
10.11. Tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) ja kirjasto- ja tietopalvelut
10.12. Hakeminen ammattikorkeakouluun

11. Yliopisto

Kirjanmerkki
Luku
11.1. Yliopisto-opinnot
11.2. Humanistiset alat ja teologia
11.3. Kasvatusala yliopistossa
11.4. Kauppa-, hallinto- ja oikeustiede
11.5. Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede
11.6. Farmasia, hammaslääketiede ja lääketiede
11.7. Maa- ja metsätaloustiede, eläinlääketiede
11.8. Palvelualat: liikuntatiede, sotilasala
11.9. Sosiaalitieteet, journalistiikka ja viestintä
11.10. Taiteet ja kulttuuri
11.11. Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen
11.12. Tietojenkäsittely, tietotekniikka (ICT) ja informaatiotutkimus
11.13. Terveys- ja hyvinvointiala
11.14. Yhteiskuntatieteet
11.15. Hakeminen yliopistoon

12. Opiskelijaelämää

Kirjanmerkki
Luku
12.1. Opiskelijaelämää

13. Työelämä ja yrittäjyys

Kirjanmerkki
Luku
13.1. TET eli työelämään tutustuminen
Tutustu ilmaiseksi!
13.2. Työpaikan hakeminen vaihe vaiheelta
13.3. Työelämätietoutta
13.4. Suomen elinkeinorakenne
13.5. Yrittäjyys
13.6. TE-palvelut ja muita ohjaus- ja neuvontapalveluja

14. Kansainvälisyys

Kirjanmerkki
Luku
14.1. Kansainvälisyys ja opiskelu ulkomailla

15. Voimalauseita ja elämänohjeita

Kirjanmerkki
Luku
15.1. Elämänohjeita
Odota